Foto Calum MacAulay na Unsplash

Alternativa Haiku: Jak psát poezii Tanka

Můj partner navrhl, abych napsal další haiku, abych překonal spisovatelský blok a splnil můj závazek WriteMarch pro noc. Byla to sranda, když jsem napsal 17-slabiku hold camelCase, ale chtěl jsem se dále tlačit. Po příliš mnoha pátrácích po psaní výzev a inspirace jsem hledal „alternativy k haiku“ a objevil jsem Tanka.

Podle Bretta Christiansena, redaktora domu Haiku, má Tanka 31-slabickou strukturu 5–7–5–7–7, díky čemuž je podobná haiku se dvěma dalšími řádky. Tanka básně byly psány tradičně jako jedna souvislá řada, ale moderní anglické verze jsou obvykle formátovány přes pět řádků. Mají sklon k interpunkci.

Báseň tanky je obzvláště zábavná kvůli zatáčce nebo otočné linii uprostřed, která označuje přechod od myšlenky prvních dvou linií k reakci uvnitř posledních dvou linií.

Vyzbrojeni svými nově objevenými znalostmi, toto je moje první tanka:

mysl tak nenápadná
hledá mezery, aby se zabránilo práci
najde haiku bratranec
krátká píseň někoho usmívá
uprostřed paniky paniky

Tento příspěvek je součástí mé série WriteMarch, závazek psát denně po dobu jednoho měsíce.